۱۳۹۶/۰۲/۲۴ - ۱۰:۲۶
تجلیل از خادمین راهیان نور دریایی در استان بوشهر توسط مسئول مرکز اردوئی استان برگزار گردید
۱۳۹۶/۰۳/۲۳ - ۱۱:۴۵
آتش به اختیار یعنی دیگر امیدی به دستگاه‌های تعطیل و یا بعضا آلوده دولتی نیست و خود جریان مومن و جوان انقلابی باید به فکر اشاعه فرهنگ ناب اسلام باشند یعنی وقتی برخی مدیران مضامینی چون؛ تقلید، مصرف و تجمل هرچه بیشتر را جایگزین فرهنگ استقلال، خودکفایی و قناعت می‌کنند در شرایط فعلی دیگر نباید بر ارگان‌های آلوده فرهنگی وابسته به دولت تکیه کرد
۱۳۹۰/۱۲/۰۵ - ۱۶:۲۲
۱۳۹۰/۰۷/۱۲ - ۱۲:۵۱
۱۳۹۰/۰۷/۱۲ - ۱۲:۴۴
۱۳۹۰/۰۷/۰۶ - ۱۳:۵۹